Onze doelgroep

Het Traumacentrum Léonce Roels wil het referentiecentrum zijn voor de behandeling van psychotrauma in de streek. Onze therapeuten zijn allemaal speciaal opgeleid om met trauma in al zijn verschillende vormen te werken.


In het Traumacentrum Léonce Roels kunnen volwassen patiënten, adolescenten en kinderen terecht voor zowel individuele therapie, relatietherapie of gezinstherapie met een focus op het verwerken van traumatische en negatieve levenservaringen.Mogelijke problemen die kunnen gebaseerd zijn op onverwerkte traumatische ervaringen en dus reden voor aanmelding:

Oorzaak

Aanmeldingsprobleem

Eénmalig Trauma


Plots en onverwacht:

- Ongeval op de weg
- Meemaken van agressie als slachtoffer of als getuige
- Meemaken van brand
- Zelfmoord van familielid of kennis
- Overval
- Natuurramp
- Werkongeval
- Verkrachting
- Grensoverschrijdend gedrag

SymptomenAcute Stressstoornis

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)

Depressieve reactie

Paniekaanvallen

Slaapstoornissen

Onverwerkte levensgebeurtenissen


Het normale verwerkingsproces stagneert:

- Geblokkeerde rouw
- Relationele breuken
- Verwerken van ziekte
- Verlies van lichaamsfuncties

Symptomen


Depressieve reactie

Verlies van levenslust

Sociale isolatie

Frustratie/Agressie

Laag gevoel van eigenwaarde

Suïcidaliteit

Meervoudig Trauma op volwassen leeftijd


De ervaringen worden traumatisch door het herhaald beleven van machteloosheid

- Herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag
- Relationele breuken
- Verwerken van ziekte
- Verlies van lichaamsfuncties
- Pesten op het werk

SymptomenBurn-out

Depressie

Veralgemeende angst

Relationele problemen

Eigenwaarde problemen

Eetstoornissen

Suïcidaliteit

Meervoudig Trauma op kinderleeftijd


De traumatische ervaringen hebben het kind geraakt in zijn ontwikkeling.

- Seksueel misbruik intrafamiliaal
- Seksueel misbruik buiten het gezin
- Fysiek geweld door een ouder
- Emotionele verwaarlozing
- Leven met een psychisch zieke ouder
- Leven met een verslaafde ouder
- Leven met een gedragsmoeilijke broer of zus
- Ongewenst zijn als kind
- Slepend ziekteproces van een familielid meemaken
- Zelfmoord van ouder/broer/zus
- Gepest worden/uitgesloten worden

SymptomenComplexe PTSS

OCD

Burn-out

Depressie

Veralgemeende angst

Relationele problemen

Eigenwaarde problemen

Eetstoornissen

Verslavingen

Suïcidaliteit

Opgelet: In het kader van het ambulante traumacentrum werken we niet met volgende problematieken, waarvoor meer geëigende contexten voorhanden zijn: psychose, ernstige verslavingsproblematiek, sommige persoonlijkheidsproblematieken.

Léonce Roelstraat 7 , 9620 Zottegem ……… info@centrumpsychotrauma.be ……… 0468 / 41 65 47