Katrien Pruydt : Klinisch Psycholoog


Katrien Pruydt

Wie ben ik ?

Tijdens mijn studie ‘klinische en gezondheidspsychologie’ aan de universiteit van Leuven, deed ik stage in een psychiatrisch dagcentrum in Sint-Niklaas, waar ik voor het eerst heb kennisgemaakt met de psychiatrie, met diverse persoonlijkheidsproblematieken, alsook met het KOP-model en de DGT-vaardigheden. Hierna werkte ik in de crisiszorg, meer bepaald, in een High Intensive Care-afdeling waar er herstelondersteunende zorg, behandeling en bescherming wordt geboden aan volwassenen in ernstige psychiatrische crisissituaties voor wie een gesloten opnamesetting noodzakelijk is. Hier kwam ik nog vaker in aanraking met mensen die ernstig getraumatiseerd waren.
Hierop volgend ben ik gestart in mijn privépraktijk te Wetteren. Ook hier ontmoet ik vaak mensen die proberen te overleven, in plaats van hun leven te kunnen opnemen tengevolge van traumatische levensgebeurtenissen.
In een vorige leven genoot ik een artistieke opleiding als instap in de wereld. Mijn eerste werkervaringen deed ik op in de luchtvaartsector en het bedrijfsleven, waar men reeds toen al beroep kon doen op mijn psychologische kennis. Dankzij mijn artistieke opleiding, ben ik van jongs af bedreven in het observeren van gedrag en merkte ik reeds snel ‘de kunst’ van me in te leven in en begrip te tonen voor de gevoelswereld van een mens die het moeilijk heeft. Het voelt als noodzaak, eerder dan als keuze.
Tijdens mijn masterstudie geraakte ik gefascineerd door de Integratieve Psychotherapie en ik volg van daaruit de Psychotherapie-opleiding ‘Interactionele Vormgeving (I.V.)’. Deze vertrekt vanuit een combinatie van verschillende therapeutische stromingen waarbij deze in interactie worden gebracht tot een nieuw model. Vanuit het geloof dat ieder individu uniek is, integreert het verschillende methodieken om de moeilijkheid van een leven en de hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en behandelen. ‘Psychotherapie is dan ook maatwerk’.
Sinds het begin van het jaar ben ik in opleiding om EMDR-practioner te worden om zo mensen te helpen hun traumatische ervaringen te boven te komen.

Credentials

Erkenningsnummer psychologencommissie: 832135639 Visumnummer 375179 Lid van VVKP en EMDR België

Mijn kijk op therapie

Vertrekken vanuit een relatie die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, empathie, onvoorwaardelijke aanvaarding, respect en authenticiteit, draag ik hoog in het vaandel. Op deze manier tracht ik een helpende relatie op te bouwen met mensen die vastlopen in hun leven. Dit om de ander te ervaren, (zijn/haar potentieel) te zien en te helpen (terug) richting te geven aan hun leven. Ik zal, – zonder de negatieve aspecten te onder- of overbelichten – en indien mogelijk, ook kijken naar positieve aspecten, veerkracht, persoonlijke ontwikkeling en context.
Traumatische ervaringen kunnen je leven helemaal ontregelen. Het kost tijd om van zo'n gebeurtenis te herstellen. Je verwerkt de gebeurtenis langzaam en pakt de draad van het dagelijks leven weer op. Hoe lang zo'n verwerking duurt, is voor iedereen verschillend. Graag ben ik de persoon die jou terug op weg helpt. Hierbij ben ik voor jou een onafhankelijk persoon die je niet beoordeelt of veroordeelt, maar die naar je luistert met een gezonde warme afstand en professionaliteit, alsook met de nodige dosis zelfreflectie en transparantie. Ik luister naar je als geheel, naar je specifieke noden, bezorgdheden en voorkeuren. Ik ben iemand met wie je kan verbinden, want in essentie hangt alles aan elkaar en hebben we elkaar nodig: ‘groei en herstel is alleen mogelijk daar waar bezieling en verbinding is’.

Doelgroep

Jongeren
Volwassenen

Agenda

Maandag

( Katrien neemt tijdelijk geen nieuwe patiënten aan )

Contacteer Katrien

Aangezien telefonische oproepen in principe niet worden beantwoord tijdens consulten, is het handiger het contactformulier hieronder in te vullen en te verzenden om met mij in contact te komen. U kan ook altijd het Traumacentrum rechtstreeks bereiken via het algemeen nummer 0468/416547

We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

let erop dat u geen spaties gebruikt
Dank u ! Het contactformulier werd verstuurd, u ontvangt een bevestiging op uw mailadres. Mocht u geen bevestiging ontvangen, dan is er waarschijnlijk een foutje geslopen in uw mailadres en kunnen wij u niet contacteren. Gelieve in dat geval het contactformulier opnieuw te willen invullen.×
Oeps! Er is iets verkeerd gelopen... Het contactformulier werd niet verstuurd×

Léonce Roelstraat 7 , 9620 Zottegem ……… info@centrumpsychotrauma.be ……… 0468 / 41 65 47