My Image

Beeltenis van Léonce Roels op het Heldenmonument op de Heldenlaan

My Image

Ware volkstoeloop aan het stadhuis van Zottegem voor de lijkplechtigheden op 27 juli 1919 ter ere van Léonce Roels en Désiré Van den Bossche.Het herenhuis waar het Traumacentrum is gevestigd, behoorde aanvankelijk toe aan Notaris Léonce Roels.
Het huis werd eind van de 19de eeuw gebouwd en staat sinds lange jaren vermeld op de Inventaris Onroerend Erfgoed.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog organiseerde Léonce Roels in Zottegem een spoorwegspionage netwerk. Het station van Zottegem was een belangrijk knooppunt voor de Duitsers, die tijdens de oorlog het aantal sporen van het station van Zottegem uitbreidden om goederen, militairen en wapens te kunnen aanvoeren naar het front. Het aantal treinen en wagons, evenals de richting (richting Ijzerfront of richting Marne front in Frankrijk) was heel belangrijke informatie.

Léonce Roels speelde hoog spel, maar werd in de val gelokt door een contraspion, die zich uitgaf voor een franse soldaat.

Het netwerk werd door de Duitsers ontmanteld en Léonce Roels werd samen met Désiré Van den Bossche, een medespion, gefusilleerd na een monsterproces In Bergen.

Omwille van de rijke geschiedenis van dit huis en de verwevenheid met het thema "Trauma" is de benaming Traumacentrum Léonce Roels een eerbetoon aan deze Zottegemnaar.

My Image

.

Léonce Roels
My Image

1869 - 1916

In de ontvangstzaal van het herenhuis hangt een foto ter nagedachtenis met daarop volgende woorden voor zijn terechtstelling:

"J'assume l'entièreté de ma responsabilité. Je demande au tribunal d'avoir pitié de ceux que j'ai emmenés avec moi, de les absoudre et de frapper que moi."

Oude Brugstraat i Zottegem

Na 1918 veranderde de naam 'Brugstraat' naar 'Leonce Roelsstraat'.

My Image

Bron: website stad Zottegem

Léonce Roelstraat 7 , 9620 Zottegem ……… info@centrumpsychotrauma.be ……… 0468 / 41 65 47