Werkwijze

Aanmelding

De eerste aanmelding kan telefonisch gebeuren op het centraal nummer of via het contactformulier op de website.
Wij proberen u dan zo snel mogelijk een afspraak te geven bij één van onze medewerkers. U kan zelf kiezen bij wie u een afspraak wenst te maken.

Eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek wordt nagegaan wat uw hulpvraag precies is en of de therapeut hieraan tegemoet kan komen.
De therapeut zal in het eerste gesprek op basis van de informatie die u verstrekt proberen een beeld te krijgen van een behandelplan en dat samen met u bespreken.
Mocht aan het einde van dit eerste contact blijken dat u verder wenst te werken met de therapeut, kan een wekelijkse/tweewekelijkse, … afspraak worden vastgelegd.

Mocht de aard van uw hulpvraag of de context van deze ambulante setting niet beantwoorden aan wat wij u kunnen bieden of wat u nodig heeft, zullen wij er alles aan doen om u gericht door te verwijzen.

Therapeutische proces

Elke begeleiding is uniek omdat elke patiënt een uniek levensverhaal brengt. Dit betekent dat de duur van de therapie sterk verschillend kan zijn. Met het Traumacentrum Léonce Roels streven wij ernaar zo kort mogelijk en zo grondig mogelijk te werken.

Het ganse verloop van de begeleiding gebeurt met uw akkoord en u heeft op elk moment het recht om uitleg te vragen of aan te geven als u iets niet wenst.

Wij zullen ook telkens uw toestemming vragen om te overleggen met andere hulpverleners.

Specifiek voor kinderen en jongeren

Om trauma’s te verwerken, moet je er tijd voor maken. Tijd om eens per twee weken op een afspraak van een uur te verschijnen. Ook als dit (veelal!) betekent dat je binnen de schooltijden bij ons langskomt. Voel geen nood: wij schrijven hiervoor een aanwezigheidsattest uit voor school.

Neem zeker ook tijd om te bekomen na een therapiesessie. Dit is nodig, omdat de therapie intensief is. Plan je agenda dus niet vol na je therapie, wees vriendelijk voor jezelf en houd het rustig. Je kunt overigens de volgende dag zeker terug naar school!

Kom je voor het eerst naar ons centrum? Breng zeker je (pleeg)ouder(s)/verzorger mee. Als een intake te belastend is voor jouw kind/jongere, kom dan als verantwoordelijk volwassene alleen.

Indien er een moeilijke situatie is thuis waardoor ouders niet samen rond de tafel kunnen zitten, dan verwittigen wij de afwezige ouder na intake om hem of haar uit te nodigen om zijn of haar verhaal te komen doen. We vertellen nooit wat al besproken is geweest op de intake.

Na de intake kunnen wij besluiten dat we nog wat tijd nodig hebben om jouw gezinssituatie nog wat beter te leren kennen. We verlengen dan de intakefase met een of twee extra gesprekken.

Léonce Roelstraat 7 , 9620 Zottegem ……… info@centrumpsychotrauma.be ……… 0468 / 41 65 47